Projektā "Iepazīt, izpētīt un meistarot" tapuši putnu būrīši

Šovasar Rēzeknes novada Ozolaines pagasta jauniešu centra “OZO” 15 jaunieši aktīvi darbojās projektā “Iepazīt, izpētīt un meistarot”.  

Īstenojot projektu, veicināta jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšana caur neformālās izglītības aktivitātēm, attīstot viņu sociālās un dzīves prasmes, līdztekus radot savā vidē paliekošas vērtības. Projekta gaitā jaunieši pētīja Ozolaines pagasta teritorijā mītošos putnus, veica to fotofiksēšanu. Rezultātā tapa fotoizstāde, kuru varēja aplūkot Maltas apvienības pagastu iedzīvotāji un ciemiņi. 

Piesaistot Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītāju un pedagogu Andri Anspoku, jaunieši izstrādāja būru un barotavu rasējumus, izvēloties kopīgu dizainu, kas darbus atšķir no citiem Latvijā sastopamajiem, un pēc rasējumiem izgatavoja putnu būrīšus un barotas, kuri būs uzstādīti vietās, kurās mājo putni. Tā kā jaunieši darbojās brīvprātīgi, viņi apzinājās, cik būtiski ir ieguldīt savas zināšanas un darbu, par to nesaņemot atalgojumu, bet palīdzēt dabai, rūpējoties par to.