Radošo partnerību programmas projektā tulkojām latgaliešu valodā un izzinājām rēzekniešu viedokli

Programmas RaPaPro projekts ,,No vārda līdz tēlam” tuvojas gala rezultātam. Šajā nedēļā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programmas jaunietes kopā ar projekta tiešo partneri – Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 11.klases skolēniem pie Rēzeknes sabiedriskā transporta pieturām uzrunāja rēzekniešus, lai izzinātu viņu viedokli par tapušā bukleta maketu un lasīja pieturu stāstu fragmentus. Pilsētas iedzīvotāji izrādīja interesi, norādot, ka buklets jau tagad šķiet saistošs.

Projekta kopīgā darbā ir tapis jauns kultūras produkts Rēzeknei, kurā līdzās autobusu maršruta kartei posmā no pieturas Lana līdz Vipingai būs pastāsti par 10 pieturām. Rezultāts apkopots vienā izdevumā. Līdztekus ir izstrādāti ieteikumi pašvaldībai par pieturvietu nosaukumiem. Projekta noslēguma prezentācija plānota nākamā gada janvārī pie projekta partnera – Rēzeknes pašvaldības aģentūrā ,,Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”. Iespējams, ka izstrādātais buklets varētu tikt izdots vismaz 500 eksemplāros, tā piesaistot ne vien pilsētnieku, bet arī ciemiņu un tūristu uzmanību.

Bukletā pastāsti par pieturām būs latviešu valodā. Taču tos jaunieši ekspertes Sandras Ūdres vadībā ir tulkojuši arī latgaliski. Šī versija tiks publicēta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas interneta mājas lapā www.rmdv.lv.

RaPaPro_RMDV