Renātes Dimperes ZILĀ LAGŪNA

2022. gada 30. aprīlī stikla pūšanas darbnīcā, meistaru Aleksandra Logvina un Valērija Veisa vadībā, norisinājās stikla trauka „Zilā lagūna” veidošana pēc konkursa uzvarētājas RMDV audzēknes Renātes Dimperes radošās skices. 

Skiču konkursā „Stikla iecere” kopumā tika iesūtīti 157 darbi un pārstāvētas 17 izglītības iestādes no dažādiem Latvijas reģioniem. Dalībnieku skices izvērtēja LSAC izveidota žūrija: stikla pūtējs Aleksandrs Logvins, LSAC vadītāja Ilze Griezāne, kā arī stikla mākslinieces Aīda Rotčenkova un Anna Varnase. Žūrijas darbs noritēja samērā raiti, vērtējot ne tikai idejas oriģinalitāti un radošumu, bet arī atbilstību stikla pūšanas tehnoloģijai. Vienbalsīgi tika pieņemts lēmums galveno balvu (balstoties uz skices attēlu veidotu, unikālu stikla trauku, kā arī iespēju piedalīties skices realizācijas procesā stikla pūšanas darbnīcā) piešķirt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēknei Renātei Dimperei par darbu „Zilā lagūna” (pedagogs Gunārs Klaučš).  

Skiču konkurss „Stikla iecere” tika mērķtiecīgi virzīts, lai popularizētu nemateriālā kultūras mantojuma vērtības – stikla pūšanas amata prasmes jauniešu vidū.