Rēzeknes Mākslas nama lapenei jauna nojume

Rēzeknes pilsētas Mākslas nama lapenei tagad ir nojume. Vasaras, rudens un pavasara mēnešos pasākumi, kā, piemēram, simpoziji, plenēri, radošās darbnīcas notiek tieši nama parkā. Tur pulcējas mākslas baudītāji. Tādējādi lapene ir vieta, kur tagad iespējams rīkot arī seminārus, diskusijas mazam apmeklētāju lokam, viņus pasargājot no lietus. Te var izstādīt gatavos mākslas darbus apskatei, te var piesēst aktivitāšu vai Mākslas nama ekspozīcijas apmeklētāji. Nojumei būs ilgstošs mūžs, tai ainaviski iekļaujoties visa parka teritorijā. Attīstoties parkam, pieaugs arī Mākslas nama un tai pieguļošās teritorijas izmantotāju skaits.

Jāpiebilst, ka Rēzeknes pilsētas Mākslas nams ir Latvijai nozīmīga kultūrvēsturiska, tradīciju un mākslas pasaules vieta, kas ir valstij būtisks arhitektūras piemineklis, vērtīga izstāžu ekspozīcijas un mākslinieku pulcēšanās vieta radošo aktivitāšu īstenošanai. Līdz ar to ir būtiski pilnveidot tā parka ainavu Latvijas simtgades gadā.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta ,,Rēzeknes pilsētas Mākslas nama parka ainavas pilnveidošana’’ ietvaros lapenes nojumes skices izstrādāja un pamatdarbus veica vidusskolas Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi pedagogu vadībā. Mēneša garumā parkā notika arī jauno mākslinieku – skolas Mākslas izglītības programmas audzēkņu plenērs, atainojot savos darbos Mākslas nama burvīgumu.

Aktivitātes īstenotas projekta ,,Rēzeknes pilsētas Mākslas nama parka ainavas pilnveidošana’’ ietvaros, kuru līdzfinansē Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs’’.