Rēzeknes Mākslas namam taps sava vizītkarte

Mākslas nams ir viena no ievērojamākajām kultūrvides ēkām ne tikai pilsētā, bet reģiona un pat valsts mērogā, Rēzeknei piešķirot kultūrvēsturisko šarmu un atspoguļojot tās lomu radošajā pasaulē. Lai gan informācija par Rēzeknes Mākslas namu ir atrodama dažādos informatīvajos materiālos un tā ir labi pazīstama vieta mākslinieku un ar kultūru saistītu cilvēku vidū, taču joprojām lielai daļai sabiedrības nav zināms, ka pašlaik darbojas šajā ēkā. Trūkst jau no attāluma redzamas informācijas, ka tas ir Mākslas nams.  

Lai piesaistītu gan rēzekniešu, gan pilsētas ciemiņu un tūristu interesi, projekta  ,,Rēzeknes Mākslas nama vizītkarte’’ ietvaros tiks izveidots un pie ēkas uzstādīts baneris uz metāla statīva dizainiskās konstrukcijas, sniedzot informāciju par Mākslas nama piedāvājumu.

Sākotnēji projekta ietvaros paredzēts rīkot radošo konkursu ,,Mana Rēzeknes Māksla nama vizītkarte’’, aicinot pilsētas skolēnus zīmēt, gleznot, skicēt banera vizuālo tēlu un metāla statīva konstrukcijas dizainisko skatījumu. Veiksmīgāko darbu autori piedalīsies meistarklasēs Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, kur kopā ar RMDV pedagogiem un audzēkņiem izstrādās vizītkartes gala variantu.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekts ,,Rēzeknes Mākslas nama vizītkarte’’ atbalstīts Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” Mazo kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursā.

RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece