Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola kopā ar Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu radījusi jaunu kultūras produktu Rēzeknei

Vismaz rēzekniešiem ir zināms maršruts, iekāpjot 21. vai kādā citā autobusā, no pieturas ,,Lana’’ līdz Vipingai. Tas ir 3,5 km garš vai īss brauciens, piestājot 10 pieturvietās. Kas tajā piesaistīja divu vidusskolu uzmanību un kāpēc kopīgi, izveidojoties jaunai draudzībai starp skolām, ir radīts inovatīvs kultūras produkts – to trešdien abu izglītības iestāžu jaunieši un skolotāji stāstīja projekta gala pasākumā Rēzeknes pilsētas Tūrisma attīstības centrā.

No idejas līdz rezultātam darbs noritēja vairāk nekā pusgada garumā. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programmas audzēkņi un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 11.klases jaunieši izstaigāja un izbrauca maršrutu, pētīja pieturas un tām apkārt pieejamos pilsētas nozīmīgākos objektus, ieklausījās vēsturē un līdzcilvēkos, darbojās radošajās domnīcās. Tā tapa maršruta karte un 10 stāsti, vēsturei savijoties ar mūsdienām un piepalīdzot fantāzijai, latviešu valodā un ar tulkojumu latgaliešu valodā. Arī ir ieteikumi dažām pieturām mainīt nosaukumus, varbūt tos ieviest latgaliski.

Gala pasākumā skolu audzēkņi klātesošos iepazīstināja ar izveidoto maršruta karti un lasīja 10 pieturu stāstus jeb pastāstus gan latviski, gan latgaliski.

Rezultāts ir taustāms – karte ar iezīmētājiem objektiem un stāsti apkopoti bukletā. Pašlaik notiek tā drukas darbi. Ir vēlme, lai radītais un izlolotais inovatīvais kultūras produkts noder gan tūristiem un pilsētas viesiem, gan pašiem rēzekniešiem.

Maršruta karte un pieturu pastāsti būs lasāmi arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas mājas lapā www.rmdv.lv.

Kopīgais darbs, piesaistot partneros arī Rēzeknes pilsētas Tūrisma attīstības centru, tapa Kultūras ministrijas Radošo partnerību programmas RaPaPro projekta ,,No vārda līdz tēlam’’ ietvaros.