Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā kursi vizuālās mākslas skolotājiem

Vakar un šodien 24 vizuālās mākslas skolotāji no Latgales mākslas skolām un vispārizglītojošajām izglītības iestādēm Rēzeknes Mākslas un diziana vidusskolā piedalījās pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides A programmas kursos ,,Laikmetīgo tehnoloģiju pielietošana vizuālo mākslu skolotājiem. Skanogramma – skeneris fotoaparāta vietā’’. To ilgums – 6 stundas. Kursus vadīja Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotājs, pazīstamais fotogrāfs Leonīds Važnais.

,,Kursus plānojām vienu dienu. Tā kā pieteicās 24 vizuālās mākslas skolotāji, dalījām grupās. 1.gupai tie notika ceturtdien, 2.grupai – šodien. Skolotājiem ir liela interese iegūt jaunas zināšanas un pilnveidot prasmes’’ – tā norāda RMDV izglītības metodiķe Lilija Korkliša. Visi kursu apmeklētāji saņēma apliecības.

Jāpiebilst, ka minētie kursi ,,Laikmetīgo tehnoloģiju pielietošana vizuālo mākslu skolotājiem. Skanogramma – skeneris fotoaparāta vietā’’ notika pirmo reizi.