Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola līdzdarbojas UNESCO Asociēto skolu projektā

pl

Kopš šī gada septembra Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir jaunuzņemto UNESCO ASP skolu vidū. Izglītības iestādes audzēkņiem un pedagogiem ir iespēja darboties UNESCO aktivitātēs, popularizējot organizācijas idejas un vērtības. UNESCO ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija. Tā dibināta 1945. gada 16. novembrī, lai visā pasaulē veicinātu miera kultūru, rosinātu sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, dotu ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicinātu ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju palīdzību.

No 12. līdz 18. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija jau piekto reizi rīko UNESCO nedēļu, lai atzīmētu Latvijas pievienošanos pasaules lielākajai izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai UNESCO, kas šogad atzīmē 70. gadadienu. UNESCO darbs Latvijā ir izcelt šīs vērtības un rast jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai, nodrošinot, ka tās kļūst par katras kopienas ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu.

Tādējādi 15. un 16. oktobrī Kuldīgā notiks konference veltīta radošai kultūras mantojuma komunikācijai vietējā sabiedrībā. Uz Kuldīgu dosies arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 2 pedagogi, lai piedalītos diskusijā par veiksmīgu praksi, kā radoši komunicēt un izcelt kultūras mantojumu vietējā sadarbībā, kā arī veicināt UNESCO tīkla ciešāku sadarbību.

Arī skolā šīs nedēļas tēmai tiks veltīta īpaša uzmanība, lai sekmētu audzēkņu zināšanas par valsts vēsturi un vietējo kultūras mantojumu.

 

RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece