Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā sākas dokumentu pieņemšana

RMDV piedāvā iegūt vidējo profesionālo izglītību sekojošās izglītības programmās:

 

 • Reklāmas dizains
 • Vides dizains (dekoratīvā tēlniecība)
 • Foto dizains
 • Metāla izstrādājumu dizains
 • Tekstilizstrādājumu dizains
 • Apģērbu dizains
 • Keramikas izstrādājumu dizains
 • Koka izstrādājumu dizains
 • Mākslas (gleznošana, zīmēšana)
 • Restaurācija (koks)

Mācību ilgums – 4 gadi.

Aicinām arī vidusskolu absolventus, jo pie mums iespējams mācīties divgadīgajās izglītības programmās izglītojamiem ar vidējo izglītību (izņemot Reklāmas dizaina izglītības programmā).

Skolai ir dienesta viesnīca, izglītojamie saņem stipendiju no 10,00 – 150,00 EUR.

Katru gadu audzēkņiem ir iespēja būt praksē kādā no Eiropas mākslas un dizaina skolām vai uzņēmumiem (programmas Erasmus+ ietvaros).


Dokumentus pieņemam no 12. jūnija līdz 3. augustam katru darbdienu no plkst. 10.00 līdz 16.00.


Dokumentus iesniedzot, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

 1. Izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu).
 2. Izziņa par veselības stāvokli (veidlapa Nr. 086/u).
 3. 3 fotokartiņas (2,5 x 3,5 cm).
 4. Bāreņiem – bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas adrese:

Baznīcas ielā 34A, Rēzeknē

e–pasts: rmv@inbox.lv

mājas lapa: www.rmdv.lv

Tālruņi uzziņām.: 646 22676 (kanceleja),

26462211, 26463660 (RMDV mācību daļa).