Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas jaunieši un pedagogi

Jau kopš 2008.gada gandrīz katru gadu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (RMDV) skolotāji ir pieredzes apmaiņā, bet audzēkņi – praksē kādā no Eiropas Savienības valstīm. Tas bija iespējas Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas, no 2014.gada – Erasmus+ programmas ietvaros.

Pagājušā gada rudenī 6 jaunieši bija praksē Spānijā, 6 – Portugālē, bet 6 pedagogi – pieredzes apmaiņā Bulgārijā. Mobilitāte notika, pateicoties projektam ,,Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām’’, Nr.2015-1-LV01-KA102-013147.

 

RMDV 2.kursa audzēknis Elvis Sviklis:

Prakses laikā Spānijā es papildināju savas zināšanas kokapstrādes jomā, radīju un attīstīju jaunas idejas. Apguvu spāņu valodas pamatus, pilnveidoju angļu valodas zināšanas. Ieguvu daudz labu kontaktu.

RMDV 4.kursa audzēkne Beāte Ubagovska:

Prakse Portugālē deva lielisku iespēju iepazīt jaunu kultūrvidi, iegūt draugus un pavēra iespējas manai izaugsmei. Strādājot prakses uzņēmumā, izjutu, kā sadarboties ar radošām personībām, arī nostiprināju savas iemaņas tērpu modelēšanā un skicēšanā. Veiksmīgā sadarbība un pozitīvo emociju guvums deva man papildus motivāciju tālākai sevis attīstīšanai apģērba dizaina jomā. Iegūtā pieredze noteikti noderēs manā turpmākajā karjeras izveidē.

RMDV 3.kursa audzēkne Marika Šeinova:

Šo trīs nedēļu laikā ieguvu jaunas paziņas un pat draugus, kas aicina mani tur atgriezties. Aplūkojot pilsētu, guvu ļoti pozitīvas emocijas. Pārliecinājos, ka māksla un dizains ir tieši tas, ar ko vēlos saistīt nākotni. Šajā periodā kļuvu daudz patstāvīgāka un drošāka.

RMDV 2.kursa audzēkne Liena Lapinska:

Papildināju savas zināšanas darbā ar datorprogrammām, kas noteikti noderēs turpmāk, kā arī valoda. Izdevās nedaudz iemācīties arī portugāļu valodu.

RMDV 2.kursa audzēkne Anete Zaķe:

Guvu iemaņas skatlogu noformēšanā un izveidoju jaunu plauktu iekārtojumu, lai salons, kurā man bija prakse, izskatītos vēl mājīgāks. Visvairāk man patika veidot cepures no dažādiem materiāliem, ar kuriem strādāju pirmo reizi. No tik dažādām un interesantām lietām var uztaisīt klasiskas un ļoti modernas cepures, kas spāņu sievietēm ļoti iet pie sirds! Manuprāt, šīs trīs nedēļas Spānijā mani ir ļoti izmainīja, beidzot esmu sapratusi, ko vēlos darīt nākotnē. Spānija būs tā vieta, kur es noteikti vēl atgriezīšos! 

RMDV 4.kursa audzēkne Marija Satibaldijeva:

Bija unikāla iespēja iepazīt Spāniju un tās kultūru. Pēc nodarbībām mēs lietderīgi izmantojām brīvo laiku: baudījām arhitektūru, gājām uz muzejiem, paplašinājām savu redzesloku mākslas pasaulē.

 

Spānijā jaunieši stažējās Seviļas mākslas skolā un uzņēmumos, kuri darbojas gaismas ķermeņu un ar tiem saistītā dizaina jomā, Portugālē – Bragas mākslas skolā un uzņēmumos, kuri specializējas grafiskajā dizainā.

 

Savukārt pieredzes apmaiņas laikā Bulgārijā, apmeklējot Sofijas pilsētas 3 mākslas skolas, RMDV pedagogi novēroja un pētīja tālākizglītības piedāvājumu Bulgārijas mākslas skolās, lai izveidotu tālākizglītības koncepciju savai skolai. Jāteic, ka ir tapušas ne tikai labas idejas par mūžizglītību mākslā un dizainā, bet arī konkrētas programmas.

 

RMDV direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Inese Ratniece: Pieredzes apmaiņas braucienos meklēju informāciju un iespaidus savas profesionālās darbības pilnveidošanai. Mani interesējošā joma – tradicionālā māksla, tās vieta Bulgārijas kultūrā šodien. Mūsu skolā tiek izstrādāta mūžizglītības programma tautas tērpa darināšanas apguvei. Bulgārijas braucienu varētu minēt kā iedvesmas, stimula avotu.

 

Top arī programmas par paralēlēm bulgāru un latviešu mākslā un dizainā, saskatot līdzības keramikā, rotās, rokdarbos, tekstilā un rakstos.

Skolotājs Gunārs Klaučs:

Šis pieredzes apmaiņas brauciens ļāva man iepazīt un novērtēt bulgāru kolēģu darbu. Izvērtējot viņu veikumu, es vienlaicīgi analizēju arī sevis paveikto. Patīkami pārsteidza muzeju ekspozīcijas ar mākslas darbu klāstu. Kā tēlnieks, es īpašu uzmanību pievērsu skulptūrām gan muzejos, gan pilsētā. Nebiju gaidījis tādu daudzumu un skulptūru dažādību gan materiāla, gan radošajā izpausmē. Brīvajā laikā apskatot pilsētu, nevarēju neievērot Sofijas arhitektūru, īpaši vecpilsētu ar tās interesantajiem stila elementiem.

 

Gan audzēkņi, gan pedagogi uzlaboja angļu valodas zināšanas un starpkultūru izpratnes prasmes. Viņiem ir labāka izpratne par Eiropas Savienības vērtībām, pieaugusi griba aktīvāk līdzdarbosies citās aktivitātēs, lielāka uzmanība veltīta karjeras iespējām. Līdztekus iepazīta citu tautu kultūra un tradīcijas, mākslas un dizaina pasaule.

RMDV turpinās īstenot projektus arī šajā gadā. Jau rudenī tiek plānotas audzēkņu prakses Sofijas mākslas skolās Bulgārijā.

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.