Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Satekpunkti”

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu veikums katru gadu tiek parādīts plašākai apskatei. Pirmoreiz kopējā izstādē piedalās mūsu skolas Sakstagala, Kaunatas un Gaigalavas filiāles audzēkņi, kas, savu skolotāju virzīti, izpaudušies daudzveidīgos radošos darbos.

Šogad esam veikuši ļoti dažādus uzdevumus, pētījuši dabas objektus, eksperimentējuši, tāpēc savu izstādi nosaucām par satekpunktiem. Tie ir gan papīra tektonikas darbi, kuros audzēkņi mēģina attēlot telpiskus objektus, gan kompozīcijas darbi ar cilvēka figūru noteiktā telpā, gan darbi, kuros parādīta dekoratīva, sapņaina vide.

Audzēkņi ir centušies nodot skatītājam savas emocijas, asociācijas par noteiktām tēmām, izmēģinājuši dažādus materiālus un apliecinājuši savas prasmes.

Izstādē kā vienmēr parādam iepriekšējā mācību gada nobeiguma darbus un veltam uzmanību savu audzēkņu sasniegumiem visos mācību priekšmetos.

 

 

RMDV MS vadītāja Kristīne Binduka