Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas mākslinieka un pedagoga Jāņa Plivdas jubilejas izstāde

Mākslinieks Jānis Plivda ir Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas absolvents, pabeidzis skolu  ar diplomdarbu “Negaiss”, darba vadītājs Mākslas profesors Osvalds Zvejsalnieks. Pēc tam sekoja studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. Kopš 1998. gada Jānis Plivda aktīvi piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs, veido personālizstādes. Un jau pāris gadus savu radošo darbību gleznotājs realizē,  mācot jaunos māksliniekus Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslu izglītības nodaļā.

Mākslinieka profesionālie sasniegumi ir 2017. gadā iegūtā Latgales gleznotāja Jāzepa Pīgožņa balva par Latvijas ainavu glezniecībā. No septiņiem izvirzītājiem balvas pretendentiem Jāņa Plivdas “Gaiļmuiža” tika novērta ar augstāko atzinību –  Jāņa Strupuļa veidoto laureāta medaļu, Zelta diplomu un Preiļu novada domes naudas balvu 3000 eiro.

Par savu radošo darbību mākslinieks saka: “Glezniecība, ko radu, ir cieņas un mīlestības apliecinājums centrālajai tēmai, kura tiek risināta piesātinātajās kompozīcijās, un tā ir daba. Ainava, kā patstāvīga vērtība un laika apjausmas lieciniece spēj caur mākslas valodu pateikt daudz vairāk, nekā kādam tas varētu šķist. To var uzlūkot gluži kā aktu – tā ir savu iekšējo pārdzīvojumu un emociju pasaules pārnešana mākslā.”

Mākslinieka 40 gadu jubilejas izstāde “Atspulgi” apskatāma Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Baltajā zālē līdz 10. februārim.