Rēzeknes pilsētas jauniešu radošā veidošanas darbnīca “SHAPING IN THE DARKNESS”

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā norisinājās Rēzeknes pilsētas jauniešu radošā veidošanas darbnīca “SHAPING IN THE DARKNESS”, kur pilsētas 6.-9.klašu skolēni pilnīgā tumsā, izmantojot metinātāju tumšās brilles, veidoja 3 D ģeometriskas figūras no māla. Skolēniem 10 minūšu laikā vajadzēja izveidot maksimāli precīzu objekta (kuba) kopiju un kopīgi izvērtēt savu veikumu. Darbs tika veikts vairākās kārtās, lai pēc iespējas lielākam audzēkņu skaitam dotu iespēju līdzdarboties. Šī darbnīca ļāva pilsētas skolu jauniešiem iejusties cilvēku ar redzes traucējumiem lomā, parādīja, ka esam tādi paši cilvēki, jo atšķirības starp cilvēkiem ar un bez invaliditātes nav – mēs visi esam cilvēki ar savām vēlmēm, sapņiem un vajadzībām. Radošajā darbnīcā piedalījās jaunieši un skolotāji no vairākām Rēzeknes pilsētas skolām, tostarp: Rēzeknes 4.vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes internātpamatskolas un Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas (50 dalībnieki).

Darbnīcu organizēja un vadīja RMDV Vides dizaina izglītības programmas audzēkņi D. Ieviņš, H. Ločmelis, programmas vadītājs G. Klaučs, skolotāja A. Medne un Audzēkņu padomes pārstāvji : G. Tjanginska, L. Lapinska, J. Artjomenkova, A. Afanasjeva.

Šis projekts tika īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansēja Rēzeknes pilsētas dome, un organizēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs.

Info: G. Tjanginska

Foto : K. Ratnieks

238