RMDV absolvē 25 jaunie mākslinieki

Sveicam 25 jaunus un talantīgus māksliniekus, grafikas dizainerus, fotogrāfus, apģērbu dizainerus, restauratorus, tēlniekus, keramiķus, tekstila, metāla un koka izstrādājumu dizainerus, kuri šovasar absolvēja RMDV un saņēma diplomu par vidējās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.

“Šis ir skolas sešdesmitais izlaidums,” uzrunājot klātesošos pastāstīja RMDV direktore Ilma Šteinberga. “Pirms 60 gadiem pašu pirmo diplomu Nr. 1 saņēma Pēteris Gleizdāns, kurš vēlāk bija ilggadējs mūsu skolas pasniedzējs un direktors, kā arī izcils mākslinieks. Es ceru, ka arī jūs – šī gada absolventi – būsiet tie, kuri tālāk veidos un stiprinās mūsu valsts kultūras tradīcijas. No jums pašiem, no jūsu vēlmēm, neatlaidības un talanta būs atkarīga gan jūsu pašu, gan mūsu valsts izaugsme.”

Izlaidumā īpaši tika sumināta Reklāmas dizaina izglītības programmas absolvente Katrīna Malacanova, kura saņēma Latvijas valsts iedibināto Simtgades stipendiju, savukārt Mākslu izglītības programmas absolventei Paulai Skadiņai, pateicoties Sarmītei Plūmei un Vītolu fondam, tika piešķirta Viļa Plūmes piemiņas stipendija.  

“Šie 4 gadi ir aizritējuši tikpat ātri kā pamatskolas 9 gadi,” atzina Reklāmas dizaina izglītības programmas absolvente Elīna Ignatjeva. “Katru dienu bija kas jauns un nezināms, ko varējām iemācīties un iepazīt. Mākslas atmosfēra mudināja iet un darīt. Katra diena skolā bija kā jauns atklājums, it kā ik dienu mēs atklātu jaunu Ameriku. Mūsu ikdiena bija pildīta ar krāsas pilieniem un otas triepieniem. Un vēl – te rodas Draudzības ar lielo burtu. Draugi, kuri ir kā zvaigznes – lai gan ne vienmēr viņi ir tuvumā, tomēr tu zini un jūti, ka viņi ir tepat blakus.”

Tikmēr absolventu kvalifikācijas darbi apskatāmi Latgales Kultūrvēstures muzejā līdz 23. jūlijam (gleznas līdz 9. jūlijam).

Ja arī tu vēlies pēc 4 gadiem būt RMDV absolventu pulkam, nāc mācīties uz RMDV. Uzņemšana RMDV norisinās līdz 11. jūlijam. Vairāk informācijas: www.rmdv.lv/uznemsana

Madara Bērtiņa, 
RMDV direktores vietniece komunikācijas un radošajā jomā
Foto: Ilze Asače, Aira Medne, Jūlija Kurmeļova