RMDV audzēkne startēs LatviaSkills finālā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā viena no apgūstamajām profesijām ir Grafikas dizainā. Audzēkņu prasmes tiek novērtētas arī valsts konkursos. Rīgas Valsts tehnikumā 29. un 30. janvārī notika nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2020 prasmju konkursā “Grafikas dizains” pusfināls.

Grafikas dizaina konkursa uzdevums 7 stundu darbam bija gana apjomīgs. Intensīvā darbā tapa deju kolektīva identitāte, izmantojot dotos attēlus, zīmējumus un tekstus. Dizaina vizuālo izteiksmību eksperti vērtēja viens no otra neatkarīgi, piemērojot subjektīvā vērtējuma skalu, turpretī darba organizācija, problēmu risināšana un nozares parametru izmantošana, kā arī datorprasmes, izmantojot programmas Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Photoshop, definējot krāsas atbilstoši uzdevuma prasībām un sagatavojot nobeiguma failus, tika vērtētas objektīvi – aspektā noteiktās prasības ir izpildītas/nav izpildītas.

Labāko sniegumu uzrādīja un SkillsLatvia 2020 finālā nominācijā līdzās 5 jauniešiem no citām skolām startēs arī RMDV audzēkne Daina Birkāne. Apsveicam arī skolotāju Māru Zīliņu par sagatavošanu konkursam grafikas dizainā.