RMDV audzēkņi piedalās ANO Modelēšanas spēlē

Katru gadu Igaunijā notiek ANO Modelēšanas spēle (Estonian Model United Nations: EstMUN), kurā piedalījās jaunieši no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas skolām. Šogad tā notika Kehtnas Profesionālās izglītības centrā, Kooli pagastā Igaunijā no 27. līdz 30. aprīlim. Pasākumā piedalījās arī 3 audzēknes no Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas: Marija Skangale, Marta Šišlova un Alīna Kalacka.

Piedalīšanās ANO Modelēšanas spēlē ir iespēja iepazīties ar ANO sistēmas darbu izprast tā nozīmi un līdzdarboties politikas veidošanas procesos, attīstot globālo pilsoniskumu. Jaunieši iejutās diplomātu lomā un kā delegāti pārstāvēja dažādas valstis. Sagatavošanās laikā jaunieši iepazina citu kultūru un aktualitātes šajā valstī. Darbojoties mediju komitejā, pilnveidoja prasmi klausīties un atšķirt būtisku informāciju, iedziļinoties mediju darba specifikā. Tā bija lieliska prakse un motivācija izmantot un padziļināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā.

Šogad jaunieši piedalījās diskusijās par izglītības tiesībām bēgļu nometnēs sievietēm un meitenēm, pārejā uz zaļo enerģiju un Starptautisko Tiesu “Teritoriālie strīdi Dienvidķīnas jūrā (ASV pret ĶTR)”. Komiteju darbu atspoguļoja jauniešu veidoti mediji, kas dokumentēja notiekošo komiteju darbu. Noslēgumā ANO modelēšanas spēles Ģenerālajā asamblejā tika pieņemtas trīs rezolūcijas.

Dalībnieku atziņas: jaunas paziņas – ārzemnieki, tad tie paši latvieši ar kuriem tu vari brīvi sarunāties gan angliski, gan latviski. Ieteiktu aizbraukt, lai tikai uz dažām dienām izlauztos no ikdienas rutīnas, problēmām, un vienkārši izbaudīt laiku.

UNESCO AS koordinatore, skolotāja Irina Laganovska-Vesere