RMDV audzēkņi piedalās UNESCO seminārā par kultūrpratību

Atsaucoties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ielūgumam, RMDV audzēkņi un skolotāja piedalījās Izglītības iniciatīvu centra rīkotajā interaktīvajā seminārā “Kultūrpratība – atslēga kultūras daudzveidības iepazīšanai”.  Seminārs norisinājās 2023. gada 30. martā Jēkabpilī, Krustpils kultūras namā.    

Seminārā  Mākslas (foto) izglītības programmas audzēknes Ilze Asače, Marta Šišlova un Ginta Jasmīna Pētersone un skolotāja Irina Laganovska-Vesere  kopā ar UNESCO Asociēto skolu tīkla skolotājiem un audzēkņiem aktīvi darbojās ar metodisko materiālu kultūrpratības veicināšanai, ko izstrādāja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Izglītības iniciatīvu centrs, kā arī Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centra profesore PhD Dzintra Iliško un pētniece Dr. paed. Astrīda Skrinda. 

Jaunieši pilnveidoja zināšanas par  savu un pasaules kultūrtelpu, pirmiedzīvotāju valodām un kultūru, jo īpaši – ar Latvijas pirmiedzīvotāju lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu, valodu un tradīcijām. 

Irina Laganovska-Vesere
UNESCO koordinatore Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā