RMDV izglītojamie apmeklēja Marka Rotko mākslas centru

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

“Skolas soma” atskaite

2021./2022. mācību gada 2.semestris


2.maijā RMDV izglītojamie apmeklēja Marka Rotko mākslas centru; piedāvātās sešas izstādes

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs piedāvā skatīt sešas mainīgās izstādes un pastāvīgo ekspozīciju ar mākslinieka Marka Rotko (angl.: Mark Rothko, 1903-1970) oriģināldarbiem:

Kā ik gadu pavasarī Latgales mākslinieku veikums skatāms Latgales reģiona mākslas konkursa izstādē, par tēmu “Iekšpus – ārpus”. Izstādē bija skatāmi 58 Latgales mākslinieku darbi dažādos mākslas medijos.

Izstādē “Divas virsotnes” vienā mākslas telpā tiekas divi izcili mākslinieki – gleznotāja Silva Linarte (1939–2018) un keramiķis Pēteris Martinsons (1931–2014).

Vēl no Rotko centra kolekcijas izstādīta Daugavpilī dzimušā amerikāņu mākslinieka Sigurda Vīdzirkstes (1928-1974) izstāde “Ārpus laika”. Līdzīgi daudziem trimdas māksliniekiem Ņujorkas mākslinieka Vīdzirkstes daiļrade Latvijā nebija zināma līdz pat 20. gadsimta beigām. Viņa autortehnika un individuālais rokraksts, kas balstījās uz kibernētikas likumiem un mākslinieka zināšanām dažādās ar mākslu nesaistītās jomās, attīstījās sešdesmito gadu sākumā. Vīdzirkste ir devis būtisku ieguldījumu abstraktās glezniecības attīstībā un var tikt uzskatīts par kibernētiskās glezniecības pirmgājēju ASV.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs turpina papildināt kolekciju, veidojot augstvērtīgu mākslas darbu atlasi, kas ir balstīta mākslinieciskās jaunrades un mākslas vērtību mijiedarbībā, kā arī profesionālās mākslas pieejamības un mākslas centra atpazīstamības nodrošināšanā Latvijā un ārpus tās robežām. Neviens kolekcijā nonākušais mākslas darbs nav nejaušība.

Secinājumi: Centra apmeklējuma laikā valdīja draudzīga un silta atmosfēra. Izglītojamie iepazinās ar 58 Latgales mākslinieku darbiem dažādos mākslas novirzienos, kā arī  divi izcilu mākslinieku – gleznotājas Silvas Linartes un keramiķa Pētera Martinsona darbiem.

Izglītojamie pasākumā piedalījās ar interesi, uzdeva konstruktīvus jautājumus. Varēja redzēt, ka dotā mācību ekskursija ir aizraujoša un interesanta.

 Pārrunas un atziņas pēc mācību ekskursijas parādīja izglītojamo izpratni par mākslas darbu veidošanu un  kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanu.

Vērtēja Skolas Somas koordinātore Skaidrīte Romančuka