RMDV jaunieši piedalās Latvijas Kultūras akadēmijas pētījumā

2017.gada decembra līdz 2018.gada februārim Latvijā notika plašs ES programmas ,,Apvārsnis 2020” pētniecības projekta CoHere ,,Kritiskais mantojums: identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā” pētījums. Arī mūsu skolas jaunieši veica aptauju ,,Jauniešu brīvais laiks, ārpusstundu aktivitātes un kultūras mantojums”. Mērķis bija noskaidrot, kā mantojuma izpausmes veido identitātes Eiropā, saistot vietas, vēstures, tradīcijas un piederības idejas.

Dalība šajā projektā lika aizdomāties par svarīgiem jautājumiem – kas es esmu, kā es izmantoju savu laiku un dzīvi. Aizraujoši ir apzināties, ka Tu esi daļa no vairāk nekā 1000 respondentiem no 27 Latvijas skolām!

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola par dalību saņēma Pateicības rakstu no Latvijas Kultūras akadēmijas.

 

 

Pedagogs karjeras konsultants Sandra Kļaviņa

 

PATEICIBA (705 x 1000)