RMDV jaunieši praksē Bulgārijā

Mūsu skolas 12 jaunieši: INITA MOROZA, ALĪNA KALAŠNIKOVA,  DANS DĀVIDS MIŠČENKO, ALEKSANDRS JEKIMOVS, VLADISLAVS KORNEJEVS, ELĪNA  RACIBORSKA, LAINE  GILUČE, AIGA  VALPĒTERE, SARMĪTE  KRASOVSKA, INTA  ŽAIME, MARIKA  ŠEINOVA un ANETE  ZAĶE   kopā ar skolotāju AGRU RITIŅU ir devušies praksē uz Bulgāriju.

Mobilitātes prakse tiek īstenota programmas Erasmus+ atbalstītā projekta ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’, Nr.2016-1-LV01-KA102-022584, ietvaros. Gandrīz 3 nedēļas garajā prakses laikā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi apgūs teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes zīmēšanā, gleznošanā un grafikā, sākot no klasiskiem paņēmieniem līdz iespējām ar mūsdienu tehnoloģijām, gan gleznojot mākslas darbus un zīmējot apģērbu skices datorprogrammās, gan iepazīstot multimediju iespējas mākslā un dizainā. Viņi arī uzlabos svešvalodu un starpkultūru izpratnes prasmes, būs labāka izpratne par Eiropas projektiem, pieaugs pašvērtējums. Prakse notiks divās mākslas skolās un muzejos Sofijas pilsētā un tās apkaimē. No prakses mājās jaunieši un skolotāja atgriezīsies šī mēneša beigās, lai ne tikai dalītos ar jaunām zināšanām un prasmēm, bet arī izstāstītu jaunus stāstus par praksi ārpus Latvijas.

 

erasmus

 

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’  līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.