RMDV pedagogi pilnveido prasmes darbā ar vektorgrafikas programmu

Informācijas tehnoloģijas, digitālās prasmes un speciālo programmatūru lietošana strauji ienāk profesionālajā mākslas un dizaina apmācībā. Tāpēc Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagogi apguva profesionālās pilnveides kursu programmu “Vektorgrafikas attēlu izveides pamati un to pielietojuma iespējas tehnoloģiskās iekārtās”. Kurss ir paredzēts vektorgrafikas attēlu izveides pamatu apguvei, izmantojot CorelDraw piedāvātās iespējas, veidojot iemaņas radošo ieceru vizualizēšanā. Tiek arī aplūkota izveidoto attēlu sagatavošana un pielietojuma iespējas izstrādājumu izgatavošanai datorvadāmās iekārtās (piemēram, ploteris, putu polistirola ploteris, izšūšanas šujmašīna u.c.).

Kursa mērķis ir veidot vektorgrafikas attēlu izveides pamatiemaņas CorelDraw un sniegt priekšstatu par procesa – “no idejas līdz gatavam izstrādājumam” – etapiem, izmantojot datorvadāmās tehnoloģiskās iekārtas. Pedagogi apguva kursa uzdevumus:

  • pamatiemaņas dažādas sarežģītības attēlu izveidei vektorgrafikas programmā CorelDraw;
  • zināšanas par saglabājamo datņu formātiem, to konvertēšanu un pagatavošanu izpildei datorvadāmās tehnoloģiskās iekārtās;
  • priekšstatu par izpildes procesu virtuālās simulācijas nozīmi izveidotā izstrādājuma projekta atkļūdošanā un tai sekojošu izstrādājuma izveidi.

 

 

Programmu izstrādāja un vadīja Mg.paed.; Mg.sc.comp. Aivars Skarbiniks.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola aicina profesionālo skolu un profesionālās ievirzes pedagogus apgūt šo tālākizglītības kursu pie mums – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā.

RMDV, Baznīcas ielā 34A, Latgales kultūras galvaspilsēta – Rēzekne, tālrunis 64622676, 26463660, rmv@inbox.lv, www.rmdv.lv