RMDV rīko Sniega skulptūru konkursu

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola jau tradicionāli februāra mēnesī rīko Sniega skulptūru konkursu. Tā kā organizēšanai ir nepieciešami piemēroti laika apstākļi, šogad konkurss plānots pirmdien, 19.februārī. Tēma – Meteņdienas sniega maskas.

Meteņi ir vieni no tradicionālajiem latviešu gadskārtu svētkiem, tie iezīmē ziemas beigu un pavasara tuvošanos. Īpaši šim notikumam gatavoja maskas, kas parasti līdzinājās tiem gariem, kuriem gribēja pielabināties. Laika gaitā mainās Meteņu dienas tradīcijas, taču maskas un dažādu tēlu izmantošana ir saglabājusies. Sniega skulptūru konkurss ir iespēja nostiprināt izpratni par latviešu kultūras mantojumu, reizē pamats jaunu ideju radīšanai.

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas

Sniega skulptūru konkursa

NOLIKUMS

Konkursa tēma: ,,Meteņdienas sniega maskas’’.

Konkursa mērķis un uzdevumi: Nostiprināt izpratni par latviešu kultūras mantojumu. Sekmēt un atbalstīt RMDV audzēkņu māksliniecisko talantu, tā radošās izpausmes – fantāziju, dažādu tēlniecības formu izmantošanu, veicināt sniega figūru veidošanas tradīcijas skolā.

 1. Konkursa norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
  • Konkursā piedalās visu RMDV izglītības programmu un kursu audzēkņi.
  • Dalībnieki izveido vismaz trīs cilvēku komandu, par kuras sastāvu pirms darba uzsākšanas rakstiski informē vērtēšanas komisiju.
  • Tā kā konkurss notiek mācību nodarbību laikā, tajā piedalās visi RMDV audzēkņi. Ja veselības stāvokļa dēļ kāds audzēknis nevar piedalīties darbā ar sniegu, viņš skolas iekštelpās zīmē masku skices (izstrādātie projekti tiks vērtēti atsevišķi).
 2. Vērtēšanas komisija: Priekšsēdētājs Gunārs Klaučs. Locekļi: Anita Bernāne, Vita Borisa, Aira Medne.
 3. Darbu pabeigšanas kārtība: Konkursa dalībnieki konkursa darbus pabeidz līdz plkst.17.00 un piesaka ar izdomāto nosaukumu vērtēšanas komisijai.
 4. Vērtēšanas kritēriji:
  • darba atbilstība tematam;
  • radošs risinājums un oriģinalitāte;
  • formas plastika, proporcionalitāte;
  • svarīgs ir arī darbu asprātīgs nosaukums;
  • darbus nav ieteicams papildināt ar priekšmetiem, kam nav nekāda sakara ar sniegu, tāpat darbi nedrīkst būt izkrāsoti.
 5. Darbi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.
 6. Apbalvošana: Atzinības raksti tiks pasniegti otrajā dienā brokastu pārtraukumā.
 7. Ieteicams ņemt līdzi darbam piemērotu apģērbu!

Skolotāja Irina Laganovska-Vesere