RMDV rīkos simpoziju ,,Lubāna ezera stāsts’’

Lubāna ezers – lielākais Latvijā, aizņem 81,3 km² lielu platību. Ezerā un zivju dīķos sastopami tūkstoši ziemeļu gulbju, baltpieres zosu un mazo gauru. Lubāna ezers izveidojies pirms apmēram 10 – 13 tūkstošiem gadu ledāju kušanas rezultātā. Par tā izcelsmi ir vairākas teikas. Savs stāsts ir arī pie ezera dzīvojošajiem ļaudīm. Ezera dzīve, leģendas par tā rašanos spēj iedvesmot arī radošos prātus. Pie ezera var sastapt māksliniekus, gleznojot tā burvīgumu. Kultūras aktivitātes pēdējo gadu laikā tiek rīkotas Ūdens tūrisma un attīstības centrā ,,Bāka’’ Gaigalavas pagastā un ,,Zvejsalās’’ Nagļu pagastā.

Ezera nozīmīgumu Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem valsts simtgades gadā ir nolēmuši izcelt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Metāla izstrādājumu dizaina un Vides dizaina Tēlniecības objektu dizaina izglītības programmas skolotāji – mākslinieki un audzēkņi – topošie dizaineri, pie ezera rīkojot simpoziju ,,Lubāna ezera stāsts’’. Lubāna ezeram būs veltīti 2 vides objekti, kurus vienos tēma – Lubāns kā Latviju raksturojošs simbols – zeme, kas bagāta ar ūdeņiem.

Vides objekti taps skolotāju – mākslinieku Norberta Kudiņa, Gunāra Klauča, Airas Mednes un Andreja Maskaļova vadībā, iesaistot audzēkņus no Vides dizaina Tēlniecības objektu dizaina un Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmām.

Simpozijs noritēs 23.jūlija līdz 29.jūlijam pie Lubāna ezera, kurā ielūkoties varēs ikviens interesents. Atbalsta Latgales Kultūras programma.