RMDV uzsāk jauna RaPaPro projekta īstenošanu

Projekts ,,Radošās uzņēmējdarbības laboratorija Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā’’ paredz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā izveidot radošās uzņēmējdarbības laboratoriju. Šī projekta ietvaros pirmās zinības iegūst skolotāji, apmeklējot trīs uzņēmējdarbības laboratorijas teorētiskās un praktiskās nodarbības kursus.

Lai audzēkņiem palīdzētu savus radošos darbus, idejas, līdz ar to dizaina domāšanu piedāvāt kā preci vai pakalpojumu, ir nepieciešamība izglītot pedagogus. Nodarbības apmeklē RMDV 8 skolotāji un 2 pārstāvji no Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles, lai projekta rezultātā izstrādātu priekšlikumus, kā mācību procesā jauniešiem ielikt uzņēmējdarbības pamatus radošās industrijas jomā.

Mācības skolotājiem jau ir uzsāktas kursā ,,Privātā finansējuma veidi un tās piesaistes tehnikas kultūras projektiem’’ , kuras vada Latvijas Kultūras Akadēmijas senators, profesors, maģistrantūras programmas direktors Ivars Bērziņš.

Jāpiebilst, ka projekta mērķis ir veicināt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu integrāciju radošajā uzņēmējdarbībā, izglītojot pedagogus un ar sociālo partneru palīdzību popularizējot ideju par radošās industrijas pievienotās vērtības produkta realizēšanu sabiedrībā.

Projekts tiek īstenots Kultūras ministrijas Radošo partnerību programmas ietvaros.

RaPaProRMDV_L