Sadarbība ar UNESCO

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskajā komisijas sēdē, kas bija veltīta attālināto mācību procesa nodrošināšanai, skolotāji tika iepazīstināti izaicinājumiem, ar kādiem nācās saskartiem Latvijas skolām, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem pagājušajā mācību gadā.

Tika minētas 3 digitālie atbalsta avoti, proti,

1)Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotā platforma: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3960-riki-un-iespejas-macibu-nodrosinasanai-attalinati

2)Skolas, kas UNESCO ASP darbojas cilvēktiesību izglītības jomā, var ielūkoties Cilvēktiesību gida mājas lapā, kurā apkopotā informācija var kalpot par pamatu diskusijai par katra tiesībām : http://www.cilvektiesibugids.lv/lv/temas/

3)Pasaules digitālās bibliotēkas krājumi, kuros atrodamas UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” vērtības: https://www.wdl.org/en/?fbclid=IwAR3S7otlDRlGA3l004mBDALoEI6JgidLlhBCB-WHv0tYmQnhDz_qqEyo_OA

Tika pārrunāti rīki un iespējas mācību nodrošināšanai attālināti, saziņas iespējas. Skolotāji iepazinās ar mācību satura nodrošināšanai nepieciešamajiem sociālajiem tīkliem, platformām un digitālajiem mācību materiāliem.

 

Sēdi vadīja UNESCO pārstāve RMDV skolotāja Irina Laganovska-Vesere