Sākas metālmākslas simpozijs ,,Lubāna ezera stāsts’’

Lubāna ezers – lielākais Latvijā. Tajā un zivju dīķos sastopami tūkstoši ziemeļu gulbju, baltpieres zosu un mazo gauru. Lubāna ezers izveidojies pirms apmēram 10 – 13 tūkstošiem gadu ledāju kušanas rezultātā. Par tā izcelsmi ir vairākas teikas. Savs stāsts ir arī pie ezera dzīvojošajiem ļaudīm. Tā ir novērtēta makšķernieku un zvejnieku vieta. Te laika gaitā ir attīstījušies zvejnieku ciemi. Arī pašlaik gandrīz vai katras viensētas saimniekam ir sava laiva. Ezera dzīve, leģendas par tā rašanos spēj iedvesmot arī radošos prātus. Pie ezera var sastapt māksliniekus, gleznojot tā burvīgumu. Lubāna ezers ir uzrunājis arī metāla māksliniekus un tēlniekus.

Ezera nozīmīgumu Latvijai un tās iedzīvotājiem valsts simtgades gadā ir nolēmuši izcelt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Metāla izstrādājumu dizaina un Vides dizaina Tēlniecības objektu dizaina izglītības programmas skolotāji-mākslinieki un audzēkņi – topošie dizaineri, rīkojot simpoziju ,,Lubāna ezera stāsts’’. Lubāna ezeram būs veltīti 2 vides objekti, kurus vienos tēma – Lubāns – kā Latvijas raksturojošs simbols – zeme, kas bagāta ar ūdeņiem, līdztekus apliecinot piederības sajūta savai valstij, mīlestība pret savu zemi.

Vides objekti taps 2 profesionālu mākslinieku Norberta Kudiņa un Gunāra Klauča vadībā, darbos iesaistot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņus.

Kopš šodienas darbi rit Rēzeknes Mākslas nama darbnīcās, daļa darbu plānots arī Nagļu pagasta Zvejsalās. Savukārt simpozija noslēgums būs pie paša Lubāna ceturtdien, 26.jūlijā, Ūdens tūrisma un attīstības centrā ,,Bāka’’ Gaigalavas pagasta Rēzeknes novadā.

Simpozija ,,Lubāna ezera stāsts’’ īstenošanu atbalsta Latgales kultūras programma un Rēzeknes novada pašvaldība.