Sarunas ar māksliniekiem bez vārdiem un skaņām

Andrejdienā, kad pēc senču tradīcijām, esot jādodas ciemos, Rēzeknes Mākslas nams pulcēja pilsētas skolēnus no Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas. Iemesls – projekta noslēguma pasākums, kurā bija aplūkojamas jauno mākslinieku gleznas un paldies teikts projekta dalībniekiem.

Mācību gada sākumā Rēzeknes skolu 5.-12.klašu skolēni tika aicināti uzrakstīt stāstus, esejas, dzejoļus par savu pilsētu. Radošo rakstu darbu konkursa tēma – Ko es gribētu pateikt māksliniekiem par Rēzekni pilsētas 730.jubilejas gadā. Tika iesniegti 42 darbi, no kuriem 21 ar otas un krāsu palīdzību pārtapa gleznās.  Vispārizglītojošo skolu audzēkņi rakstīja, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas izglītības programmas un Mākslas skolas – gleznoja, tā veidojot inovatīvu saikni starp pilsētas skolu audzēkņiem un jaunajiem māksliniekiem.

Noslēguma pasākumā rakstu darbu (stāstu, eseju, dzejoļu) autori tikās ar gleznu autoriem.

 

Lūk, atsauksmes no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas:

,,Tādā projektā piedalos pirmo reizi. Interesanti, kā eseja transformējas vizuālās mākslas darbā.” (lļja Smirnovs)

,,Tas bija mūsu domu un ideju attēlojums radošajos darbos, kad mēs varējām bez skaņām sarunāties ar māksliniekiem un ieraudzīt sarunas turpinājumu zīmējumā, gleznā cita cilvēka skatījumā. Darbi bija pārsteidzoši, neparasti un tajā pašā laikā vienkārši, bet emocijas pozitīvas, jo katrs cilvēks visu uztver savā skatījumā…” (Viktorija Žavoronkova) ,,Man ļoti patika, kā tika attēlots man dzejolis gleznā. Tas ir vēl nebijis projekts! Varēju tikties ar vizuālo darbu autoriem un pārrunāt, kā tapa mūsu darbs.’’ (Rūdolfs Čeirs)

,,Iespaidīgi un neparasti darbi. Mākslinieki darbus redz citādi, bet gleznās attēlo pašu būtiskāko. Redzama piederība pilsētai. Pasākumā bija sirsnīga un laba atmosfēra, cilvēki bija atvērti, sarunājās un izbaudīja redzēto pie tējas krūzes.” (Katrīne Ovčiņņikova)
Aktivitātes risinājās projekta ,,Sarunas ar māksliniekiem’’ ietvaros. To realizēja Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola.

Projekts tika īstenots Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome un organizē pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”.

 

 

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece