Siera siešanas darbnīca “Gardi gan!” Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā (25.05.2016.)

Rēzeknes jauniešu siera siešanas darbnīca “GARDI GAN!” pulcēja vairāk nekā 60 jauniešu un skolotāju no dažādām Rēzeknes pilsētas skolām: Rēzeknes Tehnikuma, Rēzeknes 2. vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 3. vidusskolas, LU PSK Medicīnas koledžas. Meistarklases mērķis bija iepazīstināt pasākuma dalībniekus ar tradicionālām un mūsdienīgām siera siešanas metodēm, kā ekspertu pieaicinot siera meistari no Rušonas Lidiju Lubāni. Darbnīcas laikā jaunieši vēroja un iemēģināja roku populārāko svaigo sieru (Fetas, Jāņu siera, Mocarellas) tapšanas procesā, piedalījās interaktīvajā konkursā (KO ES ZINU PAR SIERU?), iegūdami dažādas balvas. Tāpat jauniešiem bija iespēja iepazīties ar grāmatām par sieru, uzdot jautājumus siera meistarei un, galvenais, nodegustēt tepat tapušos un siera meistares Lidijas Lubānes atvestos dažāda veida sierus (Rušonas sieru, Martinellu, Jurjāņu sieru, Fetu u.c.). Katrs pasākuma dalībnieks saņēma bukletu ar triju sieru receptēm un sponsora dāvanas. Paldies jāsaka Rēzeknes pilsētas domei, kas finansēja šo projektu un protams šī pasākuma organizatoram, mūsu senajam sadarbības partnerim, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram, jo īpaši Jaunatnes lietu speciālistei Eleonorai Ivanovai! Atsevišķu paldies RMDV Audzēkņu padomes un visu dalībnieku vārdā vēlamies teikt sirsnīgajai z/s “Juri” saimniecei, siera meistarei Lidijai Lubānei! Tāpat RMDV AP izsaka pateicību Lienai Lapinskai, Agnesei Isakovičai, Beātei Ubagovskai, Marutai Stafeckai, Alīnai Kalašnikovai un Kristīnei Šubrovskai par pasākuma organizēšanu un vadīšanu.

 

Info: Gunta Tjanginska

RMDV AP konsultante

Mob.tel. 26848600