Skates Mākslas skolā

Noslēdzies mācību gads un Mākslas skolā – SKATES. Kopskats par padarīto, prieks par radošumu un iemesls skolotājiem palūkot, ko mainīt, ko turpināt attīstīt, kurp virzīties, jo mākslas skolās nākamajam mācību gadam izstrādātas jaunas vadlīnijas visos mācību priekšmetos.

Bērni ir dzīvesprieīgi, radoši, strādāt griboši – neliels foto ieskats viņu darbos.