Skolā pieejamas jaunas grafiskās planšetes

Lai sekmētu vizuālās mākslas kvalitatīvu izglītību un konkurētspēju Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, ir modernizēts tehniskais aprīkojums zīmēšanas un gleznošanas nodarbībām. Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta ,,RMDV tehniskā aprīkojuma modernizācija zīmēšanas un gleznošanas nodarbībām’’ ietvaros iegādātas 5 grafiskās planšetes Wacom Cintiq 16. Mācību procesā tās varēs pielietot RMDV visi izglītojamie, apgūstot jaunas iespējas zīmēšanā un gleznošanā, t.sk arī bērnu mākslas skolas audzēkņi.

Tā kā RMDV ir reģionālais mākslas izglītības metodiskais centrs, kurš organizē kursus un seminārus ne vien RMDV pedagogiem, bet arī Latgales reģiona mākslas skolu un vispārizglītojošo skolu vizuālās mākslas pedagogiem, tiek plānotas nodarbības, lai minētie skolotāji vairāk iepazītu grafiskās planšetes iespējas un tās ieviestu savos mācību priekšmetos citās skolās reģionā.

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece