Skolas Baltajā zālē Anastasijas Bikovas darbi

Anastasijas Bikovas pēdējo gadu studiju laikā tapušie darbi no 1.februāra ir apskatāmi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baltajā zālē. Jaunā māksliniece ir absolvējusi RMDV Metāla izstrādājumu dizaina programmu, turpināja studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles Glezniecības apakšnozarē. Pašlaik studē Latvijas Mākslas akadēmijā Rīgā.

Anastasija Bikova aktīvi piedalās mākslinieku kopējās izstādēs un mākslas plenēros, regulāri veido radošās gleznieciski muzikālās performances un iesaistās mākslas pasākumos.

Anastasija Bikova: Mūsdienās cilvēku savstarpējā komunikācija ir eksistenciāli svarīga.  No šī aspekta raugoties, māksla ir viens no labākajiem estētiskajiem komunicēšanas veidiem, jo mākslā normas  ir mainīgas un viegli pakļaujas interpretācijai, kas komunikāciju padara neierobežoti plašu.

RMDV absolventes A.Bikovas darbi Baltajā zālē būs aplūkojami līdz 23.februārim.