Skolotāju diena RMDV

4.oktobris RMDV skolotājiem bija skaista, mīļa un garšīga diena, jo audzēkņi bija sarīkojuši svētkus – vadīja stundas, sniedza neparastām dziesmām un mīļiem vārdiem piepildītu koncertu, dāvāja ziedus un gardas kūkas. Paldies pasākuma vadītājiem Līgai un Jānim, scenārija autorei Renātei, muzikālā priekšnesuma veidotājai Vandai un visiem, kas mums sagādāja šos skaistos svētkus!

 

Skolotāju vārdā Sandra Kļaviņa