Tikšanās ar gleznotāju Alekseju Naumovu

4. martā Latgales vēstniecībā Gors notika RMDV jauniešu tikšanās ar gleznotāju Alekseju Naumovu izstādē PASULES AINAVA.

“Mākslinieks. LMA profesors Aleksejs Naumovs konsekventi darbojas ainavas žanrā, intensīvi glezno plenērā. Viņa darbu pamatā ir pārliecinošs un izsvērts triepiens, vitāls kolorīts un konkrētās vietas būtību tveroša kompozīcija.”

Ņujorka, Parīze, Venēcija, Rīga, Honkonga, Kanē, Rundāle… Aleksejs Naumovs ir daudz ceļojis un gleznojis pasaules ainavu. Tiekoties ar radošo jaunatni, Mākslinieks vēstīja par gleznu tapšanu, par krāsu un kompozīciju, par ceļojumu nozīmi savā radošajā dzīvē.

A. Naumovs stāstīja arī par darbu pie animācijas filmas, kurai viņš ir galvenais mākslinieks, par animācijas filmas izveides ilgo ceļu un brīnišķīgo komandas saliedētību procesā. Starp citu, Aleksejs Naumovs ir daudzu bērnu grāmatu ilustrators.