Tikšanās ar restauratoru

Par koka logu restaurācijas īpatnībām ceturtdien, 14.decembrī, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Restaurācijas un Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņiem stāstīja restaurators Kārlis Rubenis. Jaunieši ne vien uzzināja par logu ķitēšanu un āderēšanu, bet arī paši varēja izmēģināt šos restaurācijas būtiskos procesus.

Tikšanās ar restauratoru notika projekta ,,Logs Latgales vecā koka mājā’’ ietvaros, kuru līdzfinansē Valsts kultūrkapitāla fonds. Kopš šī gada jūnija mūsu skolas abu minēto izglītības programmu audzēkņi pedagogu vadībā apsekoja un izpētīta veco koka māju logus Rēzeknes vecpilsētas daļā. Rezultātā ir tapusi fotoizstāde, kurā apskatāmi 50 koka māju logi. Top arī digitālā burtnīca ,,Logs Latgales vecā koka ēkā’’, kura būs pieejama interneta vidē – skolas mājas lapā www.rmdv.lv. Tajā ne vien būs apskatāmas fotogrāfijas, bet lasāmi īsti stāsti par logiem, ielūkojoties to vēsturē un ieteikumi atjaunošanai, jo daudzi no logiem ir visai bēdīgā stāvoklī. Kārlis Rubenis atzinīgi novērtēja izstādi un jauniešu veikumu, izsakot arī savus ierosinājumus restaurācijas procesam.

 

 

 

RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece