Top gleznas pēc stāstiem, dzejoļiem un esejām

Vairāk nekā 40 rakstu darbus Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola saņēma Radošo rakstu darbu konkursā. Rēzeknes skolu 5.-12.klašu skolēni tika aicināti uzrakstīt stāstus, esejas, dzejoļus par savu pilsētu. Konkursa tēma – Ko es gribētu pateikt māksliniekiem par Rēzekni pilsētas 730.jubilejas gadā.

Aktīvi konkursā piedalījās Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes 6.vidusskola, kā arī jaunizveidotā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

Iesūtītie darbi stāsta par pilsētas skaistākajām vietām, Rēzeknes izpausmēm gadalaikos, nākotnes vīzijām un tās iedzīvotājiem, pārsvarā stāstu un eseju veidā.

Radošo rakstu darbu konkurss tika īstenots Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta ,,Sarunas ar māksliniekiem’’ ietvaros, lai veidotu inovatīvu saikni starp pilsētas skolu audzēkņiem un jaunajiem māksliniekiem.

Žūrija izvēlējās 20 rakstu darbus, kurus ar otas un krāsu palīdzību gleznās pārvērš Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas topošie mākslinieki un bērnu Mākslas skolas skolēni. Darbi tiek gleznoti pēc izjūtām, lasot stāstus, esejas un dzejoļus.

30.novembrī plkst.14.00 gleznas būs apskatāmas Rēzeknes pilsētas Mākslas namā, uz pasākumu aicinot rakstu darbu autorus. Tā būs iespēja tikties ar sava rakstu darba gleznas autoru, kā arī piedalīties meistarklasēs gleznošanā.

Projekts tiek īstenots Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome un organizē pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”.

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece