Turpinās uzņemšana Bērnu mākslas skolā

Līdz 30. augustam turpinās audzēkņu uzņemšana MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas struktūrvienības “Rēzeknes Mākslas un dizaina skola” profesionālās ievirzes programmā. Mākslas skolā aicināti pieteikties bērni, kuri 2023./2024. mācību gadā mācīsies 3. klasē vispārizglītojošajā skolā un kuriem ir interese par mākslu un savu radošo spēju izkopšanu. 

Vecāki vai likumīgie pārstāvji dokumentus var iesniegt līdz 30. augustam no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00) Rēzeknē, Baznīcas ielā 34A pie Bērnu mākslas skolas vadītājas vai lietvedībā. 

Audzēkņi profesionālās ievirzes programmā tiek uzņemti, pamatojoties uz direktoram adresētu vecāku vai likumīgo pārstāvju iesniegumu, kam klāt pievienoti šādi dokumenti: 

  • Ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli; 
  • Divas fotogrāfijas 3×4 cm; 
  • Jāuzrāda reflektanta dzimšanas apliecība; 
  • Bērniem bāreņiem jāiesniedz bāreņa apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; 
  • Daudzbērnu ģimenes bērniem jāiesniedz 3+kartes kopija, uzrādot oriģinālu.
Vairāk informācijas: Bērnu mākslas skolas vadītāja Kristīne Binduka, tel. 28391085