Turpināsim pētīt dvieļu rakstus

VKKF atbalstītā projekta ,,Dvieļu raksti’’ ietvaros RMDV Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēknes skolotāju vadībā pētīs Latgalē austo dvieli kā nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļu, izveidojot izglītojošu digitālo materiālu un nodrošinot tā pieejamību plašai sabiedrībai.  Līdz ar to audzēknes dosies 5 ekspedīcijās pie audējām lietišķajās mākslas studijās un aušanas darbnīcās, veiks dvieļu tehnisko izpēti, veidos aprakstus un tehniskos zīmējumus, tos apkopojot elektroniskā mapē un izplatot amatniecības centriem, kultūrizglītības iestādēm, muzejiem un bibliotēkām. Līdztekus izveidotie apraksti un tehniskie zīmējumi tiks izvietoti interneta mājas lapas www.rmdv.lv sadaļā Dvieļu raksti.

Ekspedīcijas tiek plānotas Tautas lietišķās mākslas studijā ,,Dubna” Līvānu novadā, aušanas darbnīcā  „Indra” un Izvaltas tautas nama audēju pulciņā  ,,Audējiņas” Krāslavas novada, Tautas lietišķās mākslas studijā  ,,Dzīpariņš” Rēzeknē  un Bērzgales audēju pulciņā Rēzeknes novadā.

Jāteic, ka jaunais projekts būs turpinājums pagājušā gada projektam ,,Pirts dvielis Latgalē’’, kad tiks uzsākta datu bāzes izveide par Latgales pirts dvieļiem skolas interneta mājas lapā www.rmdv.lv.

RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece