UNESCO aktualitātes

2021. gadā UNESCO nacionālā komiteja īpašu uzmanību pievērsa sadarbībai ar skolotājiem. Gada laikā tika organizēti semināri, lekcijas un konferences ilgtspējīgās attīstības mērķu īstenošanai. Koordinatore Irina Laganovska-Vesere 13.decembrī Vispārizglītojošo un profesionālo teorētisko mācību priekšmetu metodiskās komisijas sapulcē prezentēja UNESCO nacionālas komisijas piedāvātos metodiskos materiālus un ieteikumus skolotajiem UNESCO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai skolā. Piedāvātie materiāli ir UNESCO ilgtspējīgās attīstības kalendārs, ceļvedis “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 2030”, metodiskais materiāls “Laiks ilgtspējīgās attīstības mērķiem”, ceļvedis “Pilsoniska līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai”. Visus materiālus skolotāji var izmantot darbā ar audzēkņiem.

MK vadītāja Sandra Kļaviņa