Valdība atbalsta Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas izveidi

Lai veicinātu kultūrizglītības attīstību Rēzeknes valstspilsētā un visā Latgalē, vairotu kultūrizglītības prestižu un konkurētspēju, kā arī nodrošinātu efektīvu kultūrizglītības resursu izmantošanu, valdība 11. aprīļa sēdē lēma atbalstīt Mākslu izglītības kompetences centra (MIKC) “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” izveidi, reorganizējot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu.

Jaunais izglītības iestādes nosaukums tiek veidots, ietverot tajā abu līdzšinējo izglītības iestāžu darbības jomas. MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” paredzēts izveidot mūzikas un mākslas izglītības struktūrvienības uz esošo izglītības iestāžu bāzes, saglabājot vēsturiskos nosaukumus, proti, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skola un Rēzeknes Mākslas un dizaina skola.

“Kā rāda līdzšinējā Kultūras ministrijas padotības reorganizēto un apvienoto profesionālās vidējās izglītības iestāžu prakse – MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” un MIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” – abām skolām apvienojoties un iegūstot mākslu izglītības kompetences centra statusu, jaunā vidusskola Latgalē spēs pilnvērtīgāk attīstīt metodisko darbu un efektīvāk izmantot visa veida resursus, tostarp Eiropas Savienības fondu finansējumu infrastruktūras modernizēšanai,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis, paužot cerību, ka šis solis sekmēs turpmāko kultūrizglītības attīstību un konkurētspēju visā reģionā.

MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” būs abu iepriekšējo skolu mācību programmu, funkciju, tiesību, saistību, bilancē esošās mantas, tostarp abu izglītības iestāžu līdzšinējo ēku (katra no tām ir pielāgota specifisku mūzikas, mākslas un dizaina izglītības programmu īstenošanai), finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās izglītības iestādes – MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” izveide paredzēta ar 2023. gada 1. augustu. Līdz š.g. 20. aprīlim plānots izveidot skolu reorganizācijas komisiju, iekļaujot tajā abu skolu, Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvjus. Komisijas uzdevums būs līdz š.g. 1. augustam nodrošināt skolu materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī bilancē esošās mantas, saistību, slēguma finanšu pārskatu sagatavošanu un arhīva un lietvedības nodošanu vidusskolai. Komisijas darbība tiks nodrošināta no Kultūras ministrijas valsts budžeta līdzekļiem. Ar reorganizāciju saistītie izdevumi tiks segti no abu izglītības iestāžu kārtējam gadam apstiprinātajiem valsts budžeta līdzekļiem Kultūras ministrijas programmā “Kultūrizglītība”.

Kultūras ministrijas profesionālo izglītības iestāžu tīkla reformas rezultātā mākslu izglītības kompetences centri, reorganizējot un apvienojot izglītības iestādes, jau izveidoti Rīgā un Kurzemē, nodrošinot nepieciešamo kultūrizglītības iestāžu pārklājumu un pieejamību.

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja