Veco māju durvju stāsts

Projektā uzmanību pievērsām veco māju elementam – durvīm. Izpētīt to lomu mājas ārējā izskata kontekstā, dekoratīvos elementus, krāsas un toņus, dalīties savās pārdomās, fotografēt, izzināt mājas saimnieku stāstus – tādas bija 3 ekspedīcijas uz 3 Latgales pilsētām, kur saglabājušās vecās koka mājas ar to durvīm – Ludzā, Krāslavā, Rēzeknes vecajā daļā. Tās ir ne vien vecas savos gados, bet tām piemīt atšķirīgas nianses, vadoties pēc to saimnieku tautības. Meistarklasē ieklausījāmies profesionāla restauratora Kārļa Rubeņa viedoklī par durvju atjaunošanas procesu un to autentiskuma saglabāšanu. Līdztekus izstrādājām ieteikumus, kā atjaunot vecās durvis un savu veikumu prezentējām fotoizstādēs.

Aktivitātes notika projekta ,,Veco māju durvju stāsts’’, kuru līdzfinansēja Valsts kultūrkapitāla fonds, ietvaros.

Projekta rezultātus apkopoja RMDV Koka izstrādājumu dizaina un Restaurācijas izglītības programmu vadītājs Andris Anspoks

Fotogrāfijas – durvis Ludzā

Fotogrāfijas – durvis Rēzeknē

Fotogrāfijas – durvis Krāslavā