Veidošanas konkurss “Es stāstu Jums savu pasaku”

29.04.2016. RMDV notika Austrumlatvijas vispārizglītojošo skolu 7.-9.klašu skolēnu Veidošanas konkurss (pasakas tēlu atveidošana plastilīnā). Konkursā piedalījās 7 skolu komandas (Bejas pamatskolas, Rēznas pamatskolas, Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas, Maltas speciālās internātpamatskolas, Rugāju novada vidusskolas, Rugāju novada Eglaines pamatskolas, Rēzeknes Logopēdiskās internātpamatskolas). Kopā : 32 audzēkņi un 5 skolotāji. Pasākuma laikā katra komanda uz kopīgas lapas rakstīja, zīmēja un vēlāk, skaļi izlasot, prezentēja savu pasaku. Konkursa 2.daļā katrs dalībnieks individuāli atveidoja pasakas tēlus/notikumus palstilīnā. Labāko darbu autori saņēma diplomus, krūzītes ar skolas logo zīmi u.c. dāvanas. Pārējie konkursa dalībnieki saņēma atzinības rakstus un galda kalendārīšus. Konkursa dalībniekus vērtēja RMDV žūrija : Vita Borisa, Anita Bernāne, Gunārs Klaučs. Konkursa organizatori : RMDV veidošanas skolotāji un Audzēkņu padome. 1.un 2. vietu ieguvēji –  Bejas pamatskolas 8.klases audzēknes Sanita un Sandra Buliņas. 3.vietu ieguva Rēznas pamatskolas 7.klases audzēkne Kristīne Skrebele.

Info : Gunta Tjanginska

RMDV AP konsultante