Vismaz 4 mūsu skolas pedagogi katru gadu ir pieredzes apmaiņā ārpus Latvijas!

Anita Bernāne par pieredzi Spānijā:

Spānijas mākslas skolās mācās gan jaunieši, gan pieaugušie jau gados. Tradicionāli amata prasmes apgūst, pārsvarā izgatavojot mākslas darbu kopijas un veidojot to interpretācijas. Iepazināmies ar skulptūras veidošanas, koktēlniecības, zeltīšanas un grafikas darbnīcām, foto laboratoriju, kur liels uzsvars likts uz tradicionālajām, vecajām foto tehnikām, neaizmirstot arī jauno digitālo foto.

 

Skaidrīte Romančuka iespaidiem Itālijā:

Tā bija laba iespēja tiešā veidā vairāk izzināt Itālijas vēsturi, kultūru un tieši Sicīlijas reģionam raksturīgo mākslas pasauli, kas ir daudzu gadsimtu saglabāta. Pastaigas pa pilsētas ielām un laukumiem ir viens no mākslas un dizaina pasaules baudījumiem, redzot arī kontrastus.

 

 

 

RMDV pedagogu pieredzes apmaiņa notika programmas Erasmus+ projekta ,,Apgūt Eiropas veiksmīgos piemērus dizaina un mākslas izglītībā’’, Nr.2017-1-LV01-KA102-035290, ietvaros.

 

erasmus

 

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.