2.vieta un Atzinība radošo literāro darbu konkursā!

Jau otro gadu pēc kārtas RMDV audzēkņi iegūst godalgotas vietas dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā. Konkursa mērķis – skolēnu domu, izjūtu un pārdzīvojumu atklāsme jaunrades darbos.
Šogad konkursa tēma – Lai zemei būtu vieglāk elpot, mums jāelpo tai līdz … ( R. Mūks)
Ar savu jaunrades darbu 2.vietu ieguva 2.Rest audzēkne Alise Zālīte, bet 2.Vd audzēkne Lienīte Babre ieguva Atzinību! Prieks par radošajiem mūsu skolas audzēkņiem!

Vispārizglītojošo un teorētisko profesionālo mācību
priekšmetu skolotāju MK vadītāja Sandra Kļaviņa