Pateicības radošo darbu konkursā, kurš veltīts Latgales patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam

Divas RMDV audzēknes-Anastasija Mišarina (Restaurācija 3.kurss) un Rute Mazure-Siliņa (Mākslas 3.kurss) ieguva pateicības par piedalīšanos dzejniekam, rakstniekam, folkloristam, novadpētniekam un māksliniekam Ontonam Slišānam veltītajā konkursā. Konkursa mērķis bija apliecināt piederību un mīlestību savam dzimtajam novadam un stiprināt latgalisko kultūridentitāti. Organizatori – nemateriālās kultūras mantojuma centrs „Upīte”.

Konkursa uzdevums – radošais darbs par tēmu Kotru godu kaids breinums nūteik…(eseja, miniatūra, pasaka utt. darbu gan latviešu, gan latgaliešu rakstu valodā) – pārdomas par brīnumu, par neparastām, bet gaidītām lietām, parādībām, sajūtām.

Vispārizglītojošo un teorētisko profesionālo mācību

 priekšmetu skolotāju MK vadītāja Sandra Kļaviņa