Akciju ‘’ Foto ar Antonu Kūkoju“

No 4.10.2021.- 15.10.2021. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas bibliotēka organizēja akciju ‘’ Foto ar Antonu Kūkoju“. Galvenais noteikums bija nofotografēties pie pieminekļa un pievienot atbilstošas Kūkoja dzejas rindas. Pasākuma mērķis – iepazīt Latgales kultūras darbiniekus.

Antons Kūkojs bija dzejnieks, dramaturgs, stāstnieks, publicists, mākslinieks, režisors, aktieris, pedagogs, Latgalē plaši pazīstams kultūras un sabiedriskais darbinieks, un arī cilvēks ar lielisku humora izjūtu.

Antons Kūkojs vienmēr lepojās ar savu izcelsmi. Viņš bija īsts latgalietis, dzimis 1940. gada 23. decembrī, Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā mācījies no 1960.-1962. gadam, studējis Latvijas Mākslas akadēmijā.

Antons rakstīja dzeju, esejas, stāstus, rakstus un apceres par Latgali, tās cilvēkiem kopš vidusskolas laikiem. Visā viņa daiļradē skaidri jaušama dziļa mīlestība pret dzimto Latgali – tās dabu un cilvēkiem, valodu un tradīcijām, pret tautas mākslu un tās veidotājiem..

Antons Kūkojs nomira 2007. gadā 18. aprīlī.

2012. gada augustā pašā Rēzeknes centrā, skvērā pie Latgales kultūrvēstures muzeja tika uzstādīts A. Kūkojam piemineklis. Pieminekļa idejas un skulptūras autore ir Svetlana Skačkova. Kūkoja piemineklis ir kļuvis par iecienītu foto sesiju vietu.

Organizētā akcija izdevās daļēji, jo sākās mācības attālināti, un visi audzēkņi nepaguva iesniegt fotogrāfijas. Tika iesniegtas četras fotogrāfijas. Komisija, kuras sastāvā bija foto nodaļas pasniedzēja J. Kurmeļova, latviešu valodas skolotājs S. Kļaviņa un bibliotekāre I. Ratnika par labāko atzina Ņikitas Boļšakova fotogrāfiju ar tai pievienotajām dzejas rindām. Paldies visiem audzēkņiem, kuri piedalījās pasākumā un atsūtīja savas fotogrāfijas ar Antona Kūkoja dzejas rindām.

Skatoties audzēkņu iesūtītos darbus, pārsteidza trāpīgās dzejas rindas par Latgali, ko viņi izvēlējās, lai ilustrētu savas fotogrāfijas.

Latgali saprast gribu.

Tās prieku kā dzīparu

Jostu aužamās stellēs likt,

Sāpi autiņos ietīt

Un auklēt,

Līdz iesāks tā smieties.

Bibliotekāre Iveta Ratnika