Aicinām pieteikties audzēkņus praksē uz Bulgāriju

erasmus

 

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ES Erasmus+ jaunās programmas projektu konkursā ir guvusi atbalstu projektam ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’ Nr.2016-1-LV-01-KA102-022584. Projekts paredz 12 audzēkņu praksi Bulgārijā, Sofijas pilsētā. Grupai līdzi dosies arī pedagogs. Mobilitātes ilgums – 22 dienas, plānotais laiks – š.g. novembris.
Savukārt pieredzes apmaiņa tiks nodrošināta 4 pedagogiem Itālijā, Romas mākslas un dizaina skolās. Ilgums – 10 dienas.
Projekta vispārējais mērķis – attīstīt prasmju un kompetenču līmeni kultūrizglītībā atbilstoši mūsdienu starptautiskajām prasībām, sekmējot Latgales reģiona un visas valsts ekonomisko uzplaukumu, kas radošās industrijas tirgū spēj piedāvāt inovatīvus kultūras produktus ar Eiropas pievienoto vērtību.
Projekta tiešie mērķi:
• attīstīt un pilnveidot RMDV audzēkņu prasmes, iemaņas un kompetences izvēlētajā profesijā, apgūstot starptautisko pieredzi, kas veicinātu jauniešu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un sekmīgu iekļaušanos Eiropas darba tirgū;
• sekmēt RMDV pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides iespējas ārpus Latvijas un veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, lai izstrādātu jaunas starpnozaru izglītības programmas sekmīgai izglītības procesu nodrošināšanai radošās industrijas tirgum.

Līdz š.g. 16.jūnijam (ieskaitot) audzēkņiem, kuri vēlas piedalīties atlases konkursā, jāiesniedz motivācijas raksts – kāpēc nepieciešama prakse Bulgārijā, kā plānotos rezultātus izmantos profesionālajā jomā, savā personiskajā izaugsmē un kā ar iegūtajiem rezultātiem dalīsies ar saviem vienaudžiem. Apjoms – A4 formāta lapa, valoda – angļu.
Iesniegt Skolas kancelejā lietvedei.
Pārrunas notiks jau 17.jūnijā.

 

 

Ja nepieciešama papildus informācija, zvaniet: tālr.:29472972 vai rakstiet: inga.ceksa@inbox.lv (RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece).

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.