UZSĀKAM ĪSTENOT JAUNU RaPaPro 2016 PROJEKTU

PROJEKTS ,,NO BURTA LĪDZ SKAŅAI’’

 

Īstenotājs – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (RMDV)

Tiešais partneris – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola (JIRMV)

Sadarbības partneri:

  • Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes teritoriālā organizācija
  • Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS”
  • Rēzeknes pašvaldības uzņēmums „Rēzeknes satiksme”

Projekta mērķis – sadarbībā ar sociālajiem partneriem uzlabot Rēzeknes sabiedriskā transporta vidi un pielāgot to cilvēkiem ar redzes traucējumiem, senioriem un maziem bērniem, izveidojot muzikālas pieturas un izlasāmus uzrakstus.

Uzdevumi:

  • JIRMV un RMDV jauniešiem no vājredzīgo redzes leņķa izpētīt Rēzeknes sabiedrisko transportu un pieturas;
  • izstrādāt autobusu maršrutu uzrakstu un kustības sarakstu pieturās skices, ierakstīt katrai pieturai melodiju;
  • izveidot pilotprojekta paraugu – vienu autobusu ar maršruta uzrakstiem, sabiedriskā transporta pieturā kustības sarakstu, muzikālo pieturu prezentāciju kā potenciālu etalonu;
  • pamatojoties uz izpētes rezultātiem, iesniegt ierosinājumus Rēzeknes pašvaldībai par vides aprīkošanu cilvēkiem ar redzes problēmām, kā arī citām apzinātām problēmām saistībā ar pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā.

Darbības apraksts:

RMDV un JIRMV audzēkņu grupa pedagogu vadībā, pēc ekspertu ieteikumiem izpētīs autobusus un pieturas. RMDV izstrādās skices autobusu maršrutu uzrakstiem un kustību sarakstiem (burtu lielums, veids, fons), izveidojot kopējo tēlu. JIRMV pētīs katrai pieturai raksturīgāko melodiju, to komponēs un ierakstīs datu nesējā.

Neredzīgo biedrība izteiks priekšlikumus uzrakstu burtu lielumiem, izvietojumam autobusos un pieturās, melodijām.

Projekta rezultātā būs paraugs: viens ar uzrakstiem aprīkots autobuss un viena pietura ar autobusu maršrutu sarakstu, sagatavots skaņu ieraksts (melodijas un vārdos nosauktās pieturas).

 

Projekta īstenošanas laiks līdz 30.11.2016.

 

Projekts tiek realizēts

Kultūras ministrijas Radošo partnerību programmas ietvaros