Apgūst zināšanas par internacionalizāciju profesionālajā izglītībā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas direktora vietniece Ināra Groce apmeklēja starptautiskās sadarbības pasākumu Lisabonā “Projektu Erasmus+ ietekme uz internacionalizācijas procesiem profesionālajā un augstākajā izglītībā”. RMDV ik gadus īsteno Erasmus+ projektus, kuru laikā audzēkņi un pedagogi var darboties pie darba devējiem vai apmeklēt skolas citās Eiropas valstīs. Tāpēc svarīgi ir izvērtēt īstenoto mobilitāšu ietekmi uz skolas attīstību un dalībnieku profesionālo un personisko izaugsmi.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola paredz izstrādāt profesionālās izglītības mobilitātes hartu. Pasākuma laikā iegūtā informācija paplašināja zināšanas, kādas nepieciešamas, lai izglītības iestādei izstrādātu internacionalizācijas stratēģiju, kura savukārt nepieciešama, lai saņemtu profesionālās izglītības mobilitātes hartu. Pieredze tika gūta no Spānijas, Polijas un Portugāles kolēģiem, kuri jau ir izstrādājuši internacionalizācijas stratēģijas un veiksmīgi darbojas Erasmus+ projektos. Šajās skolās darbojas starptautiskās sadarbības nodaļa, tiek uzņemti studenti no citām valstīm, tā jau izglītības iestādē paaugstinot iespējas komunicēt ikdienā svešvalodās, vienlaicīgi ārzemju studentiem mācot vietējās tradīcijas un valodu.

Sadarbība jaunu projektu izstrādei Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai izveidojās ar Polijas, Turcijas un Portugāles izglītības iestādēm. Šajās skolās īpašs akcents ir uz tehnoloģijām un tehnoloģiju izmantošanu dizainā, īpaši, vides dizainā. Pasākums veicināja izpratni par Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas uzdevumiem un veicamajiem darbiem, lai izstrādātu internacionalizācijas stratēģiju un veiksmīgi īstenotu Erasmus+ projektus. Kā viena no atziņām ir pievērst uzmanību svešvalodu apmācībai, paredzot pastāvīgus kursus gan pedagogiem, gan izglītojamajiem gada laikā, lai sagatavotu starptautiskajām apmaiņām. Turklāt, pasākumā tika uzsvērts, ka būtiski stratēģijas izstrādē iesaistīt visus iestādes darbiniekus – gan pedagogus, gan administrāciju un internacionalizācijas stratēģijas esamība un būtība ir jāpārzina katram iestādē strādājošajam.