RMDV Mākslas skolas otrā semestra audzēkņu darbi

Noslēdzot 2018./2019. mācību gadu, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skola īsu brīdi bija noklāta ar otrā semestra audzēkņu darbiem. Skatēs tika vērtēts audzēkņu veikums katrā mācību priekšmetā. Šogad esam veikuši ļoti dažādus uzdevumus, pētījuši dabas objektus, eksperimentējuši, esam bijuši enerģiski un radoši. Mācību procesā tapuši papīra un kartona darbi, kuros audzēkņi attēlo telpiskus objektus.

Jaunāko kursu audzēkņu darbi , kuros parādīta dekoratīva, sapņaina vide.

Audzēkņi ir centušies nodot skatītājam savas emocijas, asociācijas par noteiktām tēmām , izmēģinājuši dažādus materiālus un apliecinājuši savu varēšanu .

 

RMDV MS vadītāja Kristīne Binduka