Apmeklē skolas bibliotēku!

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas bibliotēkas krājums sastāv galvenokārt no mākslas un uzziņu grāmatām. Krājumā ietilpst aptuveni 9000 grāmatas un CD. Skolas bibliotēkā ir lielākais mākslas un dizains izdevumu krājums. Tajā ir pieejamas dažādu projektu un dāvinājumu grāmatas. Krājums tiek ievadīts bibliotēku programmā ALISE.
Skolas bibliotēka aprīkota ar 3 datoriem lasītājiem un vienu datoru bibliotekāram, kā arī ir kopētājs un printeris. Telpas ir izremontētas un aprīkotas ar jaunām mēbelēm un plauktiem.
Skolas bibliotēkā tiek rīkotas tematiskās, kā arī jaunāko grāmatu izstādes un dažādi izglītojoši pasākumi.

2018./2019. mācību gadā bibliotēkā var lasīt sekojošus preses izdevumus:
• A 12
• Deko
• Domuzīmes
• Latvijas Architektūra
• Latvju Teksti
• Mūzikas Saule
• Neatkarīgā Rīta Avīze +TW programma +Vakara Ziņas
• Pastaiga
• Rēzeknes Vēstis
• Rīgas Laiks
• Studija
• Teātra Vēstnesis
• Krievu valodā
• Burda
• Angļu valodā
• Black&Wite Photography
• Digital SLR UK
• New Ceramics

 

 

Bibliotekāre Iveta Ratnika